Autoryzowany partner

 


 


Autoryzowany Serwis PANASONIC
ul. Orawska 25/3-4
70-131 Szczecin

tel: (91) 4323700
fax: (91) 4324801
biuro@telelink.com.pl

 

 

Aby złożyć zamówienie za pomocą faksu proszę przesłać na nr: (91) 43 23 801 dokument zawierający:

- pieczęć nagłówkową firmy lub dane teleadresowe zamawiającego
- imię i nazwisko osoby kontaktowej razem z jej nr telefonu
- datę złożenia zamówienia
- rodzaj zamawianego towaru razem z podaniem ilości oraz innych szczegółów produktu. (W przypadku braku    dodatkowych danych zostaną przyjęte domyślne wartości, szczególnie jeżeli chodzi o kolor)
- w przypadku wcześniejszego ustalenia ceny prosimy o jej wyszczególnienie w zamówieniu
- zamówienie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną